Фондация Център Минерва


УСЛУГИ

ТАКСИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ в ЦЕНТЪР МИНЕРВА, ул. Цар Симеон 13;


ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ в Централен офис, ул. Николай Коперник 22

30 лв.40 лв.

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ НА ПЕНСИОНЕРИ ПО ВЪЗРАСТ ИЛИ ПО БОЛЕСТ

20 лв.

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ ОТ ПСИХОЛОГ ЗА ТЕЛК/НЕЛК, СЪДА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ - провежда се само в Централен офис на ул. Николай Коперник 22


50 лв.

ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТ 

(само в случаите на заболяване в терминален/последен/ стадий на болестта и при неподвижни пациенти, преминаващи пред ТЕЛК/НЕЛК)


90 лв.