Фондация Център Минерва


УСЛУГИ

ТАКСИ


ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ 

И 

ПСИХОТЕРАПИЯ 


30/40/50 лв.
ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ НА ПЕНСИОНЕРИ ПО ВЪЗРАСТ ИЛИ ПО БОЛЕСТ

30 лв.

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ ОТ ПСИХОЛОГ ЗА ТЕЛК/НЕЛК, СЪДА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ - провежда се само в Централен офис на ул. Николай Коперник 22, гр. София


70 лв.

ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТ 

(само в случаите на заболяване в терминален/последен/ стадий на болестта и при неподвижни пациенти, преминаващи пред ТЕЛК/НЕЛК)


90 лв.